Podrobnosti záznamu

Název
   Metodika dokumentace svahových nestabilit - sběr a zpracování dat
Další názvy
    Methodology of the ground instabilities documentation - workflow and data collection.
Autor
   Fifernová, Martina
   Klimeš, Jan
   Krejčí, Oldřich
   Krejčí, Vladimíra
   Krejčí, Zuzana
   Kycl, Petr
   Moravcová, Olga
   Šikula, Jan
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    methodology, landslides, data collection, presentation
Klíčové slovo
    Dat
    Dokumentace
    Metodika
    Nestabilit
    Sběr
    Svahových
    Zpracování
Abstrakt (česky)
   Metodika a pravidla pro sběr, uchovávání a prezentaci dat a informací o svahových nestabilitách definuje pravidla pro vytvoření homogenního zdroje informací o svahových nestabilitách na území ČR jako zdroje pro volné on-line poskytování odborně zpracovaných a aktualizovaných údajů a dat o nebezpečí porušení stability svahů. Zároveň řeší pravidla zobrazování svahových nestabilit a možné způsoby jejich prezentace, včetně poskytování povinných údajů v rámci evropské direktivy INSPIRE.
Abstrakt (anglicky)
   Methodology of the ground instabilities documentation - workflow and data collection.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014