Podrobnosti záznamu

Název
   Metodika separace chromu (Cr) a stanovení jeho izotopových poměrů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru MC ICP MS
Další názvy
    The methodology of separation of chromium and the determination of chromium isotope ratios using MC ICP MS
Autor
   Chrastný, Vladislav
   Čuřík, Jan
   Erbanová, Lucie
   Farkaš, Juraj
   Novák, Martin
   Přechová, Eva
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    determination of chromium isotope, multicollector mass spectrometer, oxidation-reduction processes
Klíčové slovo
    Chromu
    Cr
    Hmotnostním
    ICP
    Izotopových
    MC
    Metodika
    MS
    Multikolektorovém
    Poměrů
    Separace
    Spektrometru
    Stanovení
Abstrakt (česky)
   Předložená metodika popisuje princip stanovení izotopového složení chromu ve vzorcích z životního prostředí. Stanovení se provádí na multikolektorovém hmotnostním spektrometru s indukčně vázaným plazmatem. Separace se provádi na iontovýměnné koloně a s výhodou se využívá odlišného chemického složení troj- a šestimocného chromu.
Abstrakt (anglicky)
   The methodology of separation of chromium and the determination of chromium isotope ratios using MC ICP MS
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014