Podrobnosti záznamu

Název
   Metodika tvorby datového modelu pro 3D geologické modely podloží v GIS a jejich vizualizaci - Odborná studie pro disertační práci
Další názvy
    Data model for 3D geological models in GIS and their visualization - dissertation technical paper
Autor
   Kondrová, Lucie
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    3D geological model, GIS, data model
Klíčové slovo
    3D
    Datového
    Disertační
    Geologické
    GIS
    Metodika
    Modelu
    Modely
    Odborná
    Podloží
    Práci
    Studie
    Tvorby
    Vizualizaci
Abstrakt (česky)
   Odborná studie se zabývá stavem problematiky v oblasti tvorby digitálních modelů geologické stavby území a jejich ukládání v rámci celopodnikových databází. Zaměřuje se na použitý software, správu dat a stupeň automatizace tvorby modelů. Jsou zmiňovány způsoby řešení několika světových geologických služeb a vývoj v rámci České geologické služby.
Abstrakt (anglicky)
   Data model for 3D geological models in GIS and their visualization - dissertation technical paper
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014