Podrobnosti záznamu

Název
   metody geografického výzkumu - přehled abstraktů z konference konané v Plzni v termínu 7.-8.11. 2007
Nakladatel
    Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, katedra geografie
Místo vydání
    Plzeň
Datum vydání
    2007
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    7.-8.11
    2007
    Abstraktů
    Geografického
    Konané
    Konference
    Metody
    Plzni
    Přehled
    Termínu
    Výzkumu
Části této monografie
    Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území