Podrobnosti záznamu

Název
   The "microcontinent" Perunica: status and story 15 years after conception
Autor
   Fatka, Oldřich
   Mergl, Michal
Datum vydání
    2009
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Barrandien
    Cambrian
    marine associations
    Ordovician
    Perunika
Klíčové slovo
    15
    After
    Conception
    Microcontinent
    Perunica
    Status
    Story
    Years
Abstrakt (anglicky)
   Conception, geological structure, evolution of marine communities, and Cambrian to Devonian history of the microcontinent Perunica are reviewed.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012