Podrobnosti záznamu

Název
   Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ
Nakladatel
    Geofyzika
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1983
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Celospolečenský
    Geologických
    Hlediska
    KSČ
    Mineralogie
    Petrografie
    Sjezdu
    úloha
    Vědách
    Význam
    XVI
    Závěru
Části této monografie
    K rozvoji rudného hornictví v ČSSR
    Kvalifikace vědeckých kádrů v oboru mineralogie a petrografie, jejich stav a další perspektivy
    Nové cesty v hledání užitné hodnoty hornin
    Petrografie v naftové geologii
    Poznámka k potřebám rozvoje mineralogie a typů mineralogických prací
    Poznámky k postavení mineralogie a petrografie v komplexu geologických věd : [diskusní příspěvek]
    Poznámky o výsledkoch mineralógie a petrografie na Geologickom ústave D. Štúra
    Požadavky na výuku mineralogie a petrografie vyplývající za závěrů XVI. sjezdu KSČ
    Přínos sedimentární petrologie a sedimentologie k novým metodám geologického průzkumu
    Světonázorová výchova ve výuce mineralogie a petrologie na vysokých školách
    Úloha mineralogie a petrologie v ložiskové geologii
    Úloha petrografie a mineralogie v geologickém výzkumu
    Úloha teoretického mineralogického a petrografického výzkumu v ložiskových prognózách
    Význam a využití mineralogických analýz v pedologii