Podrobnosti záznamu

Název
   Minutes of the meeting at OU Vědomice regarding expert assessment and re-assessment of the reserves in blocks bearing gravel Kyškovice - Vědomice adjacent to the village Vědomice
Další názvy
    Zápis z jednání na OÚ Vědomice ve věci expertního posouzení a rebilance části bloků zásob výhradního ložiska štěrkopísků Kyškovice - Vědomice přiléhajících k obci Vědomice