Podrobnosti záznamu

Název
   Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 v Praze -Chodov
Další názvy
    Objections to the design and development principles in the preamble of the Středočeksý Region, including its assessment of the impact on sustainable development, based on the public hearing held on 02.05 2011 in Prague-Chodov
Autor
   Godány, Josef
   Mašek, Dalibor
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Objections to the design and development principles in the preamble of the Středočeksý Region, including its assessment of the impact on sustainable development, based on the public hearing held on 02.05 2011 in Prague-Chodov
Klíčové slovo
    -Chodov
    2.5
    2011
    Dále
    Dne
    Jen
    Konaného
    Kraje
    Námitky
    Návrhu
    Odůvodnění
    Praze
    Projednání
    Rozvoj
    Rozvoje
    SČK
    Středočeského
    Trvale
    Udržitelný
    územního
    Včetně
    Veřejného
    Vlivu
    Vycházející
    Vyhodnocení
    Zásad
Abstrakt (česky)
   Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK), včetně jeho vyhodnocení vlivu na trvale udržitelný rozvoj, vycházející z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 v Praze -Chodov - podrobná analýza veškerého surovinového potenciálu na území předmětného kraje, jejich evidence a ochrana, tvořící zákonné limity v územně plánovacích dokumentacích
Abstrakt (anglicky)
   Objections to the design and development principles in the preamble of the Středočeksý Region, including its assessment of the impact on sustainable development, based on the public hearing held on 02.05 2011 in Prague-Chodov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014