Podrobnosti záznamu

Název
   Nerostný surovinový potenciál CHKO v ČR a limity jeho využití
Další názvy
    Potential of mineral resources in Protected Landscape Area of the Czech Republic and their limits.
Autor
   Bezuško, Petr
   Dušek, Karel
   Godány, Josef
   Knésl, Ilja
   Kopecký, Pavel
   Lhotský, Pavel
   Mašek, Dalibor
   Poňavič, Michal
   Rambousek, Petr
   Rýda, Karel
   Večeřa, Josef
   Vymazalová, Anna
Datum vydání
    2003
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Protected landscape area, mineral resources
Klíčové slovo
    CHKO
    ČR
    Limity
    Nerostný
    Potenciál
    Surovinový
    Využití
Abstrakt (česky)
   Prioritním řešením úkolu ?Nerostný surovinový potenciál v CHKO ČR a limity jeho využití? je problematika využívání nerostných surovin ve velkoplošných zvláště chráněných územích přírody v ČR jako střednědobého cíle surovinové politiky s využitím nástrojů státní politiky životního prostředí, strategie ochrany přírody, ekologického dohledu nad těžbou, přehodnocení surovinového potenciálu těchto území a platné legislativ.
Abstrakt (anglicky)
   Potential of mineral resources in Protected Landscape Area of the Czech Republic and their limits.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014