Podrobnosti záznamu

Název
   Obsah organického uhlíku (TOC % m/m) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
Další názvy
    Total organic carbon concentration (TOC wg. %) in the river sediments, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Autor
   Geršlová, Eva
   Zelenková, Kateřina
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    ArcGis, map diagrams, fluvial system, riverine sediments, pollution, TOC content, Thaya River, Svratka River
Klíčové slovo
    2007-2011
    M/m
    Obsah
    Odebraných
    Organického
    Projektu
    Rámci
    Rok
    řešení
    říčních
    Sedimentech
    SP/1b7/156/07
    TOC
    Uhlíku
Abstrakt (česky)
   Tematická mapa 1:350 000 území povodí řek Dyje a Svratky je syntézou vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci výskytu organických sloučenin v říčních sedimentech. Lokálně naměřené hodnoty obsahu organického uhlíku jsou pro větší přehlednost znázorněny metodou kartodiagramů, které zobrazují jejich množství a prostorové rozložení v kontextu existující hydrografické sítě. Výřez zobrazuje detailněji území dolního toku řeky Svratky mezi vodní nádrží Brno a Nové Mlýny.
Abstrakt (anglicky)
   Total organic carbon concentration (TOC wg. %) in the river sediments, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014