Podrobnosti záznamu

Název
   Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1996: Povodí Odry
Další názvy
    Content of sulphates in surface water at years 1984-1996: Basin of the Odra river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    sulphate, surface water
Klíčové slovo
    1984-1996
    Letech
    Obsah
    Odry
    Povodí
    Povrchových
    Síranů
    Vodách
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1:1 250 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 653 vzorků vod odebraných v letech 1984-1996
Abstrakt (anglicky)
   Content of sulphates in surface water at years 1984-1996: Basin of the Odra river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014