Podrobnosti záznamu

Název
   Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
Další názvy
    Content of iron in surface water at years 2008-2010: Basin of the Upper Vltava river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    iron, surface water
Klíčové slovo
    2008-2010
    Horní
    Letech
    Obsah
    Povodí
    Povrchových
    Vltavy
    Vodách
    železa
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1: 750 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 1166 vzorků vod odebraných v roce 2008-2010.
Abstrakt (anglicky)
   Content of iron in surface water at years 2008-2010: Basin of the Upper Vltava river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014