Podrobnosti záznamu

Název
   Opinion CGS to initiate procedure on a change the building before completing the 'Restoration of land - Smolnická dump Chodov, Božičany' on the plot. No. 1697/65, 1697/88 in the cadastral Božičany, 2600/1, 2602/1 in the cadastral Dolní Chodov and 282/1 in the cadastral Stará Chodovská.
Další názvy
    Stanovisko ČGS k zahájení řízení o změně stavby před dokončením na "Rekultivace území - Smolnická výsypka Chodov, Božíčany" na pozemku parc. č. 1697/65, 1697/88 v k.ú. Božičany, 2600/1, 2602/1 v k.ú. Dolní Chodov a 282/1 v k.ú. Stará Chodovská