Podrobnosti záznamu

Název
   Opinion CGS to planned build a wastewater treatment plant in the Horní Slavkov in the cadastral Třídomí on plots No. 32/1 and 130/5.
Další názvy
    Stanovisko ČGS k plánovanému vybudování kořenové čistírny odpadních vod v obci Horní Slavkov v k.ú. Třídomí na parcelách č. 32/1 a 130/5