Podrobnosti záznamu

Název
   Opinion CGS to the combined zoning and building management to 'Construction of gas pipeline and gas connections in the PENTAR complex, a.s.' the land parcel. No 1967/8, 1967/10, 1967/21, 1967/25, 2016/2 and 2047/1 in the cadastral Horní Slavkov.
Další názvy
    Stanovisko ČGS ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení na "Výstavbu plynovodu a plynovodní přípojky areálu PENTAR, a.s." na pozemcích parc. č. 1967/8, 1967/10, 1967/21, 1967/25, 2016/2 a 2047/1 v k.ú. Horní Slavkov