Podrobnosti záznamu

Název
   Orlicko - region v pohraničí
Autor
   Čermák, Daniel
   Dvořák, Petr
   Nosková, Helena
   Stachová, Jana
   Tošovská, Eva
   Vaishar, Antonín
   Vajdová, Zdenka
   Zapletalová, Jana
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Praha, Brno, Ostrava
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-86407-87-6
Fyzický popis
    120 s.8200
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Projekt: 2D06001, GA MŠk
    Překlad názvu: Borderland Region Orlicko
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
Předmětová kategorie
    borderland
    microregion
    Orlicko
Klíčové slovo
    Orlicko
    Pohraničí
    Region
Abstrakt (česky)
   ohraniční mikroregion Orlicko zahrnuje čtyři malá města a cca 70 venkovských sídel, z nichž 45 má méně než 200 obyvatel. V současnosti zde počet obyvatel mírně roste. Administrativními centry jsou Žamberk a Králíky; Letohrad a Jablonné nad Orlicí jsou středisky pracovních příležitostí v průmyslu. Ekonomická struktura je rurální s největším podílem zaměstnanců v průmyslu a cca 10% zaměstnaností v primárním sektoru. Významné jsou i sociální služby. Z pohledu cestovního ruchu jsou zde velmi vhodné podmínky pro zimní rekreaci, letní turistiku; a poznávací formy cestovního ruchu (religiózní a vojenství). Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo nahrazeno obyvatelstvem slovanským. Budoucí rozvoj by mohl být ovlivněn především rozvojem turistiky pro střední a nižší příjmové skupiny obyvatelstva, revitalizací zemědělství a užší přeshraniční spoluprací s polskými subjekty, stárnutím populace a všeobecnou orientací na vzdělanost obyvatel.
Abstrakt (anglicky)
   The borderland Orlice microregion consists of four small towns and about 70 rural settlements of which 45 have a population below 200. The microregion shows a mild population increase at the present time. Administrative centres are Žamberk and Králíky, whereas Letohrad and Jablonné nad Orlicí are centres of jobs in industries. The economic structure is rural with the highest share of employees in industries and with nearly 10% of employment in the primary sectors. Social services are of considerable significance. The tourism disposes with attractions for winter sports, summer hiking, possibilities of religious and military tourism. After the WWII, the German population was substituted by Slavonic nationals.
   Tendencies that could affect the future development are as follows: possible development of tourism for middle- and lower classes, certain revitalization of agriculture, a closer cross-border cooperation with Polish subjects, population ageing, general orientation to educational society.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012