Podrobnosti záznamu

Název
   Ovzduší 99
Nakladatel
    Masarykova Universita Brno
    Masarykova univerzita Brno
Místo vydání
    Brno
    Masarykova univerzita Brno
Datum vydání
    1999
ISBN
    80-210-2018-0
Klíčové slovo
    99
    Ovzduší
Části této monografie
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půd a povrchových vod?
    Monitoring látkových toků v síti malých povodí GEOMON