Podrobnosti záznamu

Název
   Ovzduší 2005
Nakladatel
    Masarykova univerzita
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-210-3688-5
Klíčové slovo
    2005
    Ovzduší
Části této monografie
    Rychlé snižování obsahu síranů v povrchových vodách západních Čech
    Zhodnocení atmosférické depozice v rámci monitorovací sítě GEOMON v období 1994-2003