Podrobnosti záznamu

Název
   Permian acanthodians of the Czech Republic
Autor
   Zajíc, Jaroslav
Nakladatel
    Czech Geological Survey
Místo vydání
    Prague
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-7075-636-5
Fyzický popis
    44 s.
Jazyk
    anglicky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Czech Geological Survey Special Papers
   18
Poznámky
    16 plates
    Projekt: GA206/00/0942, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Permští akantodi České republiky
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Acanthodii
    Czech Republic
    Permian
Klíčové slovo
    Acanthodians
    Czech
    Permian
    Republic
Abstrakt (česky)
   Byly studovány všechny dostupné nálezy spodnopermských akantodů z limnických pánví České republiky. Jsou popsány české nálezy druhu Acanthodes gracilis a nový druh Acanthodes stambergi n. sp. Druhově neurčitelné nálezy jsou popsány jako Acanthodes sp. U druhu Acanthodes gracilis jsou důkladněji popsány např. tesserae a senzorické linie. Nový druh je charakterizován zejména abnormálně dlouhými dermotrichii prsní ploutve. Většina ostatních znaků se víceméně shoduje s blízce příbuzným druhem Acanthodes gracilis, nebo není známa. U všech taxonů jsou popsány poměrně hojné nálezy výplní labyrintu a otolity. Jsou diskutovány příbuzenské poměry v rámci rodu a permských akantodů vůbec. Jednotlivá růstová stadia (juvenilní, subadultní a adultní) jsou dokumentována zejména s ohledem na vývoj ošupinění trupu. Jsou popsány souvislé plochy deformovaných šupin na trupu a ploutvích. Jde patrně o následek nějaké choroby dentinu. Na závěr je diskutována paleogeografie.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012