Podrobnosti záznamu

Název
   pH povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
Další názvy
    pH of surface water at year 2007: Basin of the Morava river
Autor
   Holečková, Pavla
   Hruška, Jakub
   Majer, Vladimír
   Myška, Oldřich
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    pH, surface water
Klíčové slovo
    2007
    Moravy
    PH
    Povodí
    Povrchových
    Roce
    Vod
Abstrakt (česky)
   Mapa geochemických vlastností povrchových vod 1:850 000 zkonstruovaná na podkladě celkem 654 vzorků vod odebraných v roce 2007
Abstrakt (anglicky)
   pH of surface water at year 2007: Basin of the Morava river
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014