Podrobnosti záznamu

Název
   Ph.D. Workshop 2006 Proceedings
Editor
    Blaheta, R.
    Kolcun, A.
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2006
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2006
    Ph.D
    Proceedings
    Workshop
Části této monografie
    Analýza vývoje hlavních napětí v oblasti tektonických poruch a jejich průniku
    Causes of Height Changes on Margin of Subsidence Depression
    Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Republic after 1990
    Classification of buildings and structures for elaboration of maps of clash of opinions
    FETI Method
    Geotechnical survey in Gabčíkovo dam (Dynamic penetration test - left lock chamber in Gabčíkovo)
    Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky
    Meziobecní spolupráce z pohledu starostů obcí
    Seismic measurement in Ostrava´s collector Centrum