Podrobnosti záznamu

Název
   Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy I. díl
Editor
    Vaishar, A.
Nakladatel
    Regiograph
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    1999
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Krajina
    Lidé
    Moravy
    Povodí
    Povodně
Části této monografie
    Svahové pohyby po intenzivních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, Okres Vsetín
    Využití internetových informací při výzkumu