Podrobnosti záznamu

Název
   Professional assessment CGS on the need of opening new mining gravel on the reserve deposit gravel Arnoltice-Pertoltice (Reg. No. 3000800 Bearing)
Další názvy
    Odborné posouzení ČGS ve věci potřeby otvírky nové těžebny štěrkopísků na části výhradního ložiska štěrkopísků Arnoltice-Pertoltice (evid. č. ložiska 3000800)