Podrobnosti záznamu

Název
   Radioaktivní látky v životním prostředí
Nakladatel
    Ekomonitor
Místo vydání
    Pardubice
ISBN
    978-80-86832-64-7
Fyzický popis
    83 s.
Klíčové slovo
    Látky
    Prostředí
    Radioaktivní
    životním
Části této monografie
    Vliv geologického podloží na obsah přírodních radionuklidů v podzemních vodách, mapy radonového indexu a možnosti odstranění radionuklidů při úpravě vody