Podrobnosti záznamu

Název
   Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference
Nakladatel
    PřF UP Olomouc
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-244-1890-2
Klíčové slovo
    Konference
    Krajina
    Příspěvků
    Recenzovaný
    Říční
    Sborník
Části této monografie
    Holocénní vývoj nivy Dudváhu (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)