Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník 10. česko-slovenského hydrogeologického kongresu
Nakladatel
    VŠB - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-248-2026-2
Klíčové slovo
    10
    česko-slovenského
    Hydrogeologického
    Kongresu
    Sborník
Části této monografie
    Vývoj chemismu podzemní vody na povodí Lysina v CHKO Slavkovský les