Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník 11. uživatelské konference Fluent 2005. Fluent, Gambit, G/Turbo, TGrid, Fidap,Polyflow, Airpak, Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard
Nakladatel
    TechSoft Engineering
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2005
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    11
    2005
    Airpak
    Fidap,Polyflow
    Fluent
    G/Turbo
    Gambit
    Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard
    Konference
    Sborník
    TGrid
    Uživatelské
Části této monografie
    Numerické simulace šíření požáru v důlních chodbách
    Proudění v trysce s pohyblivou stěnou