Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR
Editor
    Buček, Antonín
Nakladatel
    CZ IALE
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2007
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Abstraktů
    ČR
    Ekologie
    Konference
    Krajiny
    Sborník
Části této monografie
    Changes in landscape disturbed by uranium ore mining and processing
    Geobiocenologický přístup v ekologii krajiny: koncepce, výsledky, aplikace
    Příspěvek k typizaci a hodnocení urbánní krajiny se zvláštním zřetelem na vegetaci
    Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky