Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2000
ISBN
    80-210-2266-3
Klíčové slovo
    Biochemie
    Biologie
    Molekulární
    Nového
    Prahu
    Sborník
    Tisíciletí
Části této monografie
    Infračervená spektrometrie močových a žlučových konkrementů