Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"
Nakladatel
    Správa slovenských jaskýň
Místo vydání
    Liptovský Mikuláš-Žilina
Datum vydání
    2004
ISBN
    80-8064-201-X
Klíčové slovo
    IV
    Jaskýň
    Konference
    Mezinárodní
    Ochrana
    Sborník
    účastí
    Vědecké
    Výskum
    Využívanie
Části této monografie
    "Jeskynní hlíny" zpřístupněných jeskyní Nízkých a Belianských Tater
    Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček
    Přirozená radioaktivita hornin v Gombasecké a Jasovské jeskyni
    Přirozená radioaktivita hornin v jeskynním systému Domica-Baradla