Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí
Nakladatel
    Český geologický ústav
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1994
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geochemie
    Konference
    Mineralogie
    Prostředí
    Sborník
    životní
Části této monografie
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu východně od Příbrami
    Parageneze andoritu se sulfoantimonidy olova z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory (šachta Lill)