Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník přednášek 14. Konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2005,
Nakladatel
    Sprint Servis
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2005
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    14
    2005
    APROCHEM
    Konference
    Mezinárodní
    Přednášek
    Sborník
    účastí
Části této monografie
    Dynamika emisí zemních plynů v Čechách