Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník přednášek 2. konference o výzkumu a vývoji ve SBS ČR zaměřená na bezpečnost práce v hornictví
Nakladatel
    ČBÚ
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2006
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Bezpečnost
    ČR
    Hornictví
    Konference
    Práce
    Přednášek
    Sborník
    SBS
    Vývoji
    Výzkumu
    Zaměřená
Části této monografie
    Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".