Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99
Editor
    Macura, P.
Nakladatel
    Vysoká škola báňskáTU
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1999
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    37
    99
    Analýza
    EAN
    Experimentální
    Konference
    Mezinárodní
    Napětí
    Přednášek
    Sborník
Části této monografie
    Nové prostředky pro měření napětí v kotevní výztuži
    Porovnání dvou odlišných způsobů měření řezných odporů mechanického nástroje na laboratorním tlakovém pluhu
    Využití LabVIEW pro sběr a zpracování dat při rozpojování hornin v laboratorních podmínkách