Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost)
Nakladatel
    Česká geologická služba, prac. Jeseník
    ČGS
Místo vydání
    Jeseník
    Zlaté Hory
Datum vydání
    2004
ISBN
    80-7075-630-6
Klíčové slovo
    Budoucnost
    Konference
    Mezinárodní
    Minulost
    Přednášek
    Revír
    Rudní
    Sborník
    Současnost
    Zlatohorský
Části této monografie
    Historická produkce zlata zlatohorského rudního revíru
    Může být zlatohorský revír turistickým centrem?
    Přehled dosavadních podkladů ke Zlatým Horám
    Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí