Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník příspěvků 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003
Nakladatel
    Akademické nakladatelství CERM
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2003
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    31
    2003
    Brno
    Konference
    Příspěvků
    Sborník
    Staveb
    účastí
    Zahraniční
    Zakládání
Části této monografie
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí