Podrobnosti záznamu

Název
   Sborník z 13. semináře Moderní matematické metody v inženýrství
Editor
    Doležalová, J.
Nakladatel
    VŠB-TU
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2004
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    13
    Inženýrství
    Matematické
    Metody
    Moderní
    Sborník
    Semináře
Části této monografie
    Řešení nestacionárních úloh termopružnosti
    Vliv konfigurace družic na GPS měření