Podrobnosti záznamu

Název
   Sedimentární geologie v České republice. Abstrakty
Editor
    Grecula, M.
    Martínek, K.
Nakladatel
    Geologická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
    PF UK
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1996
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Abstrakty
    České
    Geologie
    Republice
    Sedimentární
Části této monografie
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Doubravské vrstvy (westphal A) v české části hornoslezské pánve
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve
    Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky
    Palaeoenvironmental changes related to sea-level fluctuations in Cenomanian fluvial to estuarine succession: Pecínov quarry, Bohemian cretaceous basin
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy
    Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda)