Podrobnosti záznamu

Název
   Sedimentary provenance of mid-Devonian clastic sediments in the Teplá-Barrandian area - geochronology of detrital zircons by laser ablation ICPMS
Další názvy
    Studium původu klastických sedimentů barrandienského středního devonu: geochronologie detritických zirkonů pomocí laserové ablace ICPMS