Podrobnosti záznamu

Název
   Seminář konaný k uctění památky prof. J. Bauera a na počest 110. výročí narození prof. A. Ondřeje
Nakladatel
    Ústav chemie pevných látek VŠCHT
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1997
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    110
    Bauera
    Konaný
    Narození
    Ondřeje
    Památky
    Počest
    Prof
    Seminář
    Uctění
    Výročí
Části této monografie
    Geochemické problémy horninové série slabě alkalický trachybasalt - ryolit z Tepelské vrchoviny, západní Čechy