Podrobnosti záznamu

Název
   Set of structural maps ZN-50
Další názvy
    Soubor strukturních map oblasti Zamtyn Nuruu
Autor
   Hanžl, Pavel
   Krejčí, Zuzana
Datum vydání
    2007
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    structural map, geological mapping
Klíčové slovo
    Maps
    Set
    Structural
    ZN-50
Abstrakt (česky)
   Soubor strukturněgeologických map zkoumané oblasti reprezentuje výsledky výzkumu tektonického stylu zkoumané oblasti, který je možno popsat jako tektonickou 'koláž' oddělených geologických bloků, které vznikly ve dvou hlavních rozdílných geologických doménách - Jezerní zóně a zńě Mongolského Altaje
Abstrakt (anglicky)
   Set of structural map presents the result tectonic pattern research of the surveyed area, which can be described as a tectonic "collage" of separate gelogical blocks, which developed inside two major geological domains - the Lake and Mongolian Altay zones.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014