Podrobnosti záznamu

Název
   Settlement of objections and comments from the public hearing held on 02.05 2011 for the design and development principles in the preamble of Středočeský Region
Další názvy
    Vypořádání námitek a připomínek z veřejného projednání konaného dne 2.5. 2011 k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZUR SČK)