Podrobnosti záznamu

Název
   Sokolovská pánev. VIII. uhelně geologická exkurza a seminář o geologii pánve. Sokolov 28.-30. září 1982
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1982
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    28.-30
    1982
    Exkurza
    Geologická
    Geologii
    Pánev
    Pánve
    Seminář
    Sokolov
    Sokolovská
    Uhelně
    VIII
    Září
Části této monografie
    Kvartérní organogenní sedimentace ve státní přírodní rezervaci SOOS u Františkových lázní
    Vznik podkrušnohorských pánví