Podrobnosti záznamu

Název
   Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 2
Editor
    Kaláb, Z.
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    1998
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Geofyzice
    Inženýrské
    Konference
    Mezinárodní
    Referátů
    Regionální
    Sborník
    Seismologii
    Směry
    Současné
    účastí
Části této monografie
    Efektivní využití geofyzikálních metod v geotechnickém průzkumu