Podrobnosti záznamu

Název
   Studentská geologická konfrence 2006, sborník abstraktů
Nakladatel
    PřF MU Brno, Čes. geol. spol
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2006
Klíčové slovo
    2006
    Abstraktů
    Geologická
    Konfrence
    Sborník
    Studentská
Části této monografie
    Sezónní sesuvné jevy na jaře 2006 ve flyšovém pásmu Západních Karpat na Moravě