Podrobnosti záznamu

Název
   Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně
Nakladatel
    ČGS & ÚSMH AV
    ČGS & ÚSMH AV ČR
Místo vydání
    Praha
    Vsetín
Datum vydání
    2009
Klíčové slovo
    5.2009
    13.-15
    Deformace
    Elektronický
    Konference
    Pseudokras
    Referátů
    Sborník
    Svahové
    Vsetíně
Části této monografie
    Dynamika a paleoenvironmentální aspekty hlubokých svahových deformací na kře Maleníku v posledním glaciálu a holocénu
    Hodnocení sesuvného rizika na slezsko - slovenském pomezí aneb sesuvy nerespektují státní hranice