Podrobnosti záznamu

Název
   Svět v podzemí
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Podzemí
    Svět
Části této monografie
    Limonitové kůry na pískovcích a jejich vliv na genezi některých pseudokrasových jevů
    Pseudokrasové jevy odkrývané hornickou činností