Podrobnosti záznamu

Název
   Syntetická digitální mapa půd a půdotvorných substrátů v měřítku 1 : 50 000 - analýza a metodika
Další názvy
    Synthetic digital map of soil and soil parent materials at a scale 1 : 50 000 - analysis and methodology.
Autor
   Janderková, Jana
   Sedláček (Brno), Jan
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Soil map, parent material, scale 1 : 50 000, Czech Republic
Klíčové slovo
    50
    000
    Analýza
    Digitální
    Mapa
    Měřítku
    Metodika
    Půd
    Půdotvorných
    Substrátů
    Syntetická
Abstrakt (česky)
   Studie analyzuje aktuální stav zpracování souboru půdních map 1 : 50 000 a navrhuje jeho možná doplnění a aktualizaci.
Abstrakt (anglicky)
   Synthetic digital map of soil and soil parent materials at a scale 1 : 50 000 - analysis and methodology.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014