Podrobnosti záznamu

Název
   TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ, JEHO NÁSTROJE A NÁVRH FUNKČNÍHO MODELU PRO ČR
Další názvy
    Sustainable development, its tools and the proposal of functional model for the Czech Republic
Autor
   Godány, Josef
   Knésl, Ilja
   Rambousek, Petr
Datum vydání
    2001
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Sustainable development, the Czech Republic, the European Union, Great Britain, landbanks, EIA
Klíčové slovo
    ČR
    FUNKČNÍHO
    MODELU
    NÁSTROJE
    NÁVRH
    ROZVOJ
    TRVALE
    UDRŽITELNÝ
Abstrakt (česky)
   Z provedeného rozboru vyplývá, že současná česká legislativa v sektoru ochrany životního prostředí v průběhu procesu využívání ložiska je z větší části kompatibilní se směrnicemi EU, které implementovala. Zatím chybí přijetí nařízení EU, týkající se environmentálně orientovaného řízení podniku a provádění auditů z hlediska ochrany životního prostředí 1836/93/EEC (EMAS ? Eco-Management and Audit Scheme), které je nezávazné, ale je cestou k ekologizaci těžebních a úpravárenských postupů, při současném snižování jejich energetické náročnosti.
Abstrakt (anglicky)
   Sustainable development, its tools and the proposal of functional model for the Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014