Podrobnosti záznamu

Název
   Vyjádření ČGS ke stavebnímu řízení "Přístavba skladu výrobků SO 004" v k.ú. Sokolov na pozemkách č. p. 1210/1, 1210/138 a 1210/140
Další názvy
    Expression of CGS building permit 'Extension warehouse products SO 004' in the cadastral Sokolov sites of No. 1210/1, 1210/138 and 1210/140.
Autor
   Godány, Josef
   Knésl, Ilja
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expression, Sokolov, building permit
Klíčové slovo
    004
    1210/1
    1210/138
    1210/140
    č
    ČGS
    K.ú
    Pozemkách
    Přístavba
    řízení
    Skladu
    Sokolov
    Stavebnímu
    Vyjádření
    Výrobků
Abstrakt (česky)
   Cílem stanoviska ČGS je objektivně shrnout dostupné údaje o geologicko-strukturních, hydrogeologických a inženýrsko-geologických poměrech a následně posoudit případnou kolizní situaci plánovaného rozšíření stávajícího objektu s ochranou a využitím surovinového potenciálu a s rizikovými geofaktory životního prostředí v souladu s platnými předpisy.
Abstrakt (anglicky)
   Expression of CGS building permit 'Extension warehouse products SO 004' in the cadastral Sokolov sites of No. 1210/1, 1210/138 and 1210/140.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014